Ukategorisert

Vad menas med 10-årsregeln vid utflytt?

10 årsregeln betyder att även efter det att man har flyttat från Sverige kommer man att vara skattskyldig i Sverige för sina kapitalvinster på aktier. Detta innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattesatsen … Continue reading

Posted in Kapitalforvaltning, Flytte utenlands, Generasjonsskifte, Selge selskapet, Skattebesparelser, Ukategorisert | Leave a comment

Cypern, skatteuppdatering

Som en följd av Euro krisen och tidigare nedgraderingar av Cyperns kredit rating genomförde Cypern vissa förändringar av en del skattesatser och avgifter under December 2011. I tillägg till ovan kan nämnas att det finns stora risker för  ytterligare nedgradering … Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Underprisöverlåtelser – kommer möjligheten finnas kvar?

Idag kan privat personer överlåta såväl aktier och andra tillgångar för anskaffningsvärdet till egna aktiebolag utan skattekonsekvenser. Det bolag som man överlåter aktier till kan vara etablerat i vilket land som helst inom hela EES (dvs alla EU-länder plus Norge, Island … Continue reading

Posted in Selskapsetablering, Flytte utenlands, Generasjonsskifte, Selge selskapet, Skattebesparelser, Ukategorisert, Verdun Group | Leave a comment

Skattetips – importerar du från Kina eller Asien?

Om du idag importerar varor från Kina eller Asien kan ett bolag i Hong Kong vara ett intressant alternativ. Det är idag väldigt vanligt att man använder sig av ett bolag i Hong Kong för dessa typer av affärer. Ett … Continue reading

Posted in Selskapsetablering, Flytte utenlands, Import og eksport foretak, Skattebesparelser, Ukategorisert | Leave a comment

Skattetips – pensionering och flytt till Portugal – kan det bli lägre skatt?

Om du funderar på att pensionera dig utomlands är Portugal väl värt att studera närmre. Som svensk är det nog svårt att komma ner lägre i skatt samt naturligtvis att njuta av ett skönt klimat, låga levnadsomkostnader och en bra … Continue reading

Posted in Flytte utenlands, Generasjonsskifte, Skattebesparelser, Ukategorisert, Verdun Group | Leave a comment