Intellectual property rights

Generous New Intellectual Property Regime in Cyprus

The Cyprus Income Tax Law now provides generous tax exemptions related to Intellectual Property (IP). More specifically: 80% of any income generated from IP owned by Cypriot resident companies (net of any direct expenses) will be exempt from income tax; 80% … Continue reading

Posted in Going international, Intellectual property rights, Tax Savings, Verdun Group | Tagged | Leave a comment

Oroliga tider, nya tider – kan ett bolag på Malta vara lösningen?

Den finansiella oron inom Euro zonen och internationellt påverkar de flesta företag. Det påverkar såväl den nuvarande situationen som planeringen för framtiden. Här kan en bolagsstruktur på Malta vara en lösning. Ett företag på Malta kan hjälpa till att lösa … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

(English) VAT amendments in Cyprus as from 1 March 2012

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Norsk och English.

Posted in Company start-up, Going international, Import and Export companies, Intellectual property rights | Leave a comment

Skatteplanering i en lågkonjunktur kan ge stora fördelar

Många tror kanske att skatteplanera i en lågkonjunktur inte ger så stora fördelar men det kan faktiskt vara precis tvärtom. I en del sammanhang kan det till och med medföra större fördelar än pm detta sker vid en högkonjunktur. Några … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Skatteplanera med utländska bolag, vilka möjligheter finns?

Det finns många aspekter att tänka på om man funderar på att sätta upp och driva ett utländskt bolag. Bolag inom EU Förutsättningarna för att använda ett bolag registrerat inom ett annat EU land är väldigt goda. Detta pga av … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Vad är ett CFC bolag?

Ett CFC-bolag är enligt svenska regler ett utländskt företag som i jämförelse med ett svenskt aktiebolag lågbeskattas i sitt hemland. Låg beskattning defineras som en skatt lägre än 55% av svensk bolagsskatt, dvs (0,55 x 26,3%). Bolag som normalt klassificeras … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings, Verdun Group | Leave a comment

Möjlighet till skattefri flytt av ett svenskt bolags hemvist.

Sveriges regler om uttagsbeskattning för bolag som flyttar sin skatterättsliga hemvist ut ur Sverige kompletterades 2010 med en möjlighet för bolag att ansöka om anstånd och successiv beskattning av vissa tillgångar vid flytt till ett annat EU-land. Skälet var att … Continue reading

Posted in Going international, Intellectual property rights, Tax Savings, Verdun Group | Leave a comment

(English) New Legal Changes For ICC Structures In Malta

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Posted in Asset management, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Tax Savings, Verdun Group | Leave a comment

(English) (Norsk) Royalties fra immaterielle rettigheter har lavest skatt på Malta

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Norsk.

Posted in Going international, Intellectual property rights, Tax Savings, Verdun Group | Leave a comment