För vem kan ett Cypern bolag vara intressant?

Ett bolag på Cypern kan vara intressant för företagare inom alla branscher som går med vinst och som vill minska skatten på ett korrekt sätt. Det är även intressant för personer som planerar en utlandflytt och exit. Varje fall är naturligtvis specifikt och skall bedömas på sina egna meriter. Några intressanta användningsområden finner ni nedan.

Exempel på situationer då ett bolag på Cypern kan erbjuda fördelar:

 

 • Inför försäljning eller avveckling av ett svenskt företag
 • Inför uppköp av eller investering i företag i Sverige eller utomlands.
 • Företag som bedriver handel med värdepapper (aktier, obligationer, fondandelar etc)
 • Vid generationsskifte inom familjen
 • Företagare som tänker sig att dra sig tillbaka från sin verksamhet
 • Företagare som ser möjligheten att använda ett utländskt bolag som en pensionsfond
 • Företagare som utvecklar/utvecklat patent/imateriella rättigheter
 • Företagare som planerar att flytta utomlands (exempelvis Malta)
 • Personer som privat äger börsnoterade aktier och vill vid utlandsflytt undkomma den generella 10 årsregeln. (Aktier som ägs vid utflyttningstillfället kommer att kapital beskattas upp till 10 år efter utflytt)

Skattefördelar

Vanlig bolagsskatt är 10% men används bolaget som ett holdingbolag vilket är fallet för den absoluta merparten av våra kunder är skatten 0% på de flesta inkomster. Ränteinkomster beskattas med 10% vilket gör det till en lämplig struktur för exempelvis riskkapitalplaceringar där man kan utnyttja förmånliga ränteavdrag.

Exempelvis så är:

 • Skatten på kapitalvinster vid handel med värdepapper 0%, exempelvis aktier noterade på den svenska börsen eller utländska börser (jämför 26,3% skatt i svenskt AB)
 • Skatten vid försäljning av ett dotterbolag exempelvis ett AB 0% (jämför personbeskattning Sverige om fåmansbolag dvs när minst hälften av ett bolag ägs av högst fyra personer så är skatten 30-58%)
 • Skatten vid utdelning av vinst från ett dotterbolag exempelvis svenskt AB 0% (enligt EU:s moder/dotterbolags direktiv)

Specifik fördel för svenska företagare

Ett svenskt AB kan oavsett marknadsvärde överlåtas/införsäljas till ett cypriotiskt bolag till samma pris som bolagets aktiekapital, exempelvis SEK 100,000 (enligt dom från regeringsrätten). Man gör då en sk underprisöverlåtelse.

I tillägg kan vinster från ett Cypern bolag delas ut var som helst i världen helt utan beskattning vilket framförallt kan vara förmånligt vid en utlandsflytt. (obs. man kan dock beroende beroende på var man är bosatt vara skattskyldig i detta land)

Exempel

Företagare 1

…har en stor överlikviditet i sitt svenska AB. Istället för att förvalta kapitalet i sitt AB och betala 26,3 procents skatt på vinsten från kapitalförvaltningen, väljer A att förvalta överlikviditeten genom ett Cypriotiskt holdingbolag. Skattevinsten blir betydande och den används för investeringar i nya bolag. Företagare A har som mål att vara fortsatt framgångsrik som serieentreprenör. Genom att göra investeringarna från sitt Cypriotiska holdingbolag kan A gör fler och större affärer. A är den typen av företagare som verkligen uppskattar rörelsefrihet på det internationella planet, men vill fortfarande bo i Sverige.

Företagare 2

…ska dra sig tillbaks och endast ägna sig åt diverse styrelseuppdrag. Han har valt att placera köpeskillingen för sitt svenska AB i ett Cypriotiskt Holdingbolag och lägga det vilande under 5 år. B använder sig av de s.k. 5:25-reglerna och kan år sex ta ut företagets hela kapital till 25 procents skatt hemma i Sverige. Under de fem åren kommer B’s bolag på Cypern dessutom inte betalt någon skatt på överskottet från kapitalförvaltningen. B gör en betydande skattevinst som ytterligare stärker hans ekonomi och köpkraft.

Företagare 3

…gör ett årligt överskott på ca 2 miljoner. C gillar möjligheten att längre fram kunna ha flexibilitet och frihet att kunna välja var i världen han ska ta ut sina pengar. C delar ut vinsten årligen och ser sitt Cypriotiska bolag som sin egen pensionsfond. En pensionsfond som C brukar säga inte ska drabbas av några statliga återtag av framtida återbäring.

Företagare 4 och 5

…är kompanjoner. De har gjort en bra resa med sitt tidigare företag och blev uppköpta. Skatten blev drygt fyrtio procent av köpeskillingen den gången och nu ska de göra nästa resa med sitt nya företag. Målet är exit inom 5 år och de väljer att redan nu sätta upp en struktur med ett holdingbolag som ägare till det svenska bolaget. På så sätt kommer köpeskillingen att hamna skattefritt i holdingbolaget och därmed erbjuda fler valmöjligheter än vid den föregående försäljningen. De kommer att ha ett större belopp att göra nya affärer med samtidigt som den privatekonomiska planeringen kan skötas på ett skatteeffektivare sätt.

Privatperson 1

…har bestämt sig för att flytta utomlands och äger idag privat aktier i ett flertal bolag noterade på den svenska och engelska börsen. Under 10 års tid efter utflytt kommer han att beskattas med 30% i Sverige på alla vinster som uppstår vid försäljning av aktier. Om han istället överlåter sina aktier till samma pris han betalat för dem till ett cypriotiskt bolag så kan han halvera skatten och i vissa fall beroende på nytt bosättningsland helt undvika beskattning.

Privatperson 2

…har också bestämt sig för att pensionera sig utomlands och göra en sk exit, sälja eller avveckla sitt svenska företag. Genom att överlåta ägandet av sitt svenska AB kan han sedan sälja eller avveckla sitt företag utan skattekonsekvens. En försäljning är skattefri för det cypriotiska bolaget och vinster från det svenska bolaget kan utan skatteavdrag delas ut till Cypern. Beroende på val av bosättningsland kan skatten halveras eller i vissa fall bli så låg som 0%.

Passar något av ovan exempel in på dig eller är du intresserad av mer information? Hör av dig till oss så berättar vi mer..

This entry was posted in Asset management, Company start-up, FAQ, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings. Bookmark the permalink.