Försäljning av företag, skattekonsekvenser – Svensk kontra utländsk lösning

Vi har tidigare diskuterat olika möjligheter att sälja sitt företag till lägsta möjliga skatt och hur ett utländskt bolag kan vara väldigt fördelaktigt.

Om vi tittar ur ett svenskt perspektiv kan man säga att det normalt finns två olika sätt att sälja ett AB. 

  1. Det ena är att man säljer aktierna i bolaget. Då tar köparen över bolagets hela historik inklusive alla avtal och förpliktelser. Normalt inkluderar detta någon form av garantier från säljaren att det inte finns några dolda problem i företaget.
  2. Alternativ två  är att man säljer hela eller delar av verksamheten i företaget, dvs inkråmet. Det kan exempelvis vara rättigheten att driva verksamheten vidare, varulager, lokaler etc.

Det finns både för- och nackdelar för både säljare och köpare med dessa två metoder som man bör beakta.

För den som säljer är det oftast mest fördelaktigt att man säljer aktierna för detta sätt ger lägst skatt enligt de sk 3:12-reglerna. Om man har haft företaget under en längre tid finns det kanske ett  utdelningsutrymme vilket vid en försäljning beskattas med 20 procent , totalt 41% total skatt om man inkluderar den bolagsskatt man tidigare har betalt in.

Har man ett företag med många anställda kan det innebära att man kan ta ut en stor del av försäljningspriset till 20% skatt. Har man dock varit egenanställd eller haft få anställda kan delar av vinsten beskattas med upp till 58%.

Om man istället gör en försäljning av det sk inkråmet kommer försäljningssumman först beskattas med 26,3% bolagsskatt och sedan när ögaren tar ut pengarna tillkommer skatt enligt 3:12 reglerna.

Om verksamheten som ska säljas ligger i ett dotterbolag blir försäljningsintäkten för dotterbolagsaktierna skattefri för moderbolaget. Detta ökar på moderbolagets beskattade kapital och beskattas först när bolagsägaren tar ut pengar ur bolaget.

Om den som skall sälja sin verksamhet inte har ett dotterbolag kan man lämpligen strukturea försäljningen på följande sätt:

Man startar ett dotterbolag till det bolag som skall säljas.

  1. Man startar ett dotterbolag till det bolag som skall säljas.
  2. Man för över verksamheten som ska säljas från moderbolaget till det nya dotterbolaget vilket kan ske utan skattekonsekvenser.
  3. I nästa steg säljer sedan moderbolaget aktierna i dotterbolaget. Vinsten hamnar i moderbolaget utan beskattning.
  4. Uttag av vinst beskattas som lön eller utdelning. Man kan dock låta bolaget vila i 5 år, sk träda bolag då kan vinsten tas ut till endast 25% skatt. Pengarna kan under tiden förvaltas och placeras men detta bör ske av en oberoende rådgivare, exempelvis en bank dvs inte ägaren själv.

Lösning med utlandsflytt och utländskt bolag.

 Tycker man att skatten på vinsten är för hög, upp till 58% alternativt 25% om bolaget får vila 5 år så kan ett utländskt bolag och en utlandsflytt innebära stora skattefördelar.

Man kan då istället för att sätta upp ett dotterbolag sätta upp ett utländskt holding bolag inom EU. Cypern och Malta är två populära alternativ.

Då skall försäljningen struktureras på följande sätt:  

  1. Man startar ett utländskt bolag
  2. Det bolaget säljs in till det utländska holding bolaget utan någon skattekonsekvens enligt dom i regeringsrätten (numera högsta förvaltningsdomstolen.)
  3. Det utländska bolaget säljer sedan det svenska dotterbolaget utan någon skatt. Eventuellt eget kapital kan också delas ut till det utländska holding bolaget utan något skatteavdrag enligt gällande svensk och EU rätt.
  4. Därefter kan ägaren ta utdelning till sig själv privat. Har man flyttat utomlands kan skatten halveras och i vissa fall helt elimineras beroende på bostadsland.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor kring ovanstående..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.