Skatt på utdelning till Sverige från utländskt bolag

Kundfråga

Jag är bosatt och fullt ut skatteskyldig i Sverige. En god vän som är skriven i Mexico tänker expandera sin verksamhet och har erbjudit mig att få köpa halva bolaget. Bolaget har anställda i Mexico och verksamheten kommer bedrivas där och beskattas till 100% i Mexico. Jag kommer endast gå in med kapital och inte att ha en aktiv roll i bolaget.

Jag undrar nu:

Kommer en eventuell utdelning från bolaget att beskattas i Sverige enligt fåmansbolagsregler? Finns det någon möjlighet att reducera framtida skatt, jag har inte tänkt ta någon utdelning under de närmaste åren.

Svar

Hej, det är riktigt att utdelningen skall beskattas på samma sätt som för ett fåmansbolag. Dock du skattar ju endast när du tar utdelning. Du kan ju starta ett bolag i Mexico eller någon annanstans dit vinsten delas ut och sedan kan pengarna förvaltas där till den dagen du väljer att ta ut dom och då betalar du skatt. Jag känner inte till bolag i Mexico specifikt men skulle hellre välja att etablera ett bolag i ett EU land, exempelvis Cypern. Mig veterligen kan vinst delas ut från Mexico till ett utländskt bolag utan att källskatt dras av, detta måste dock checkas. Fördelen med Cypern är att där kan pengarna förvaltas utan ytterligare skatt. Exempelvis är alla kapitalvinster från handel med aktier och andra värdepapper skattefria. Detta är ett helt lagligt upplägg. När du säljer eller likviderar bolaget beskattas du sedan precis som om det vore ett fåmansbolag. Om du inte bor i Sverige vid den tidpunkten gäller det nya landets skatteregler.Det finns länder där det går att få ner skatten betydligt, tom till 0%..

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.