MVA (merverdiavgift) på yachter er 5.4% på Malta

Hvis du palnlegger å kjøpe en bør du ta deg tid til å studere mulighetene som tilbyr.

Ettersom det er vanskelig å bedømme nøyaktig hvor mye tid en yacht tilbringer i EU territorium har Malta konkludert med at MVA for av yachter skal reduseres med en forhåndsdefinert prosentsats som avhenger av størrelse og bruken av yachten.

I Malta er konklusjonen at MVA belastes basert på de antatt antall dager per år yachten vil tilbringe i EU territorium. Enkelt oppsummert: Dessto større båten er – dessto mindre tid er det forventet at den tilbringer i EUs farvann.

For større yachter er MVA så lav som kun 5.4%.

For å ytterligere utnytte skattefordelene ved det maltesiske skattesystemet setter eieren av yachten opp et selskap på Malta som så kjøper yachten. Yachten leases så av selskapet til sin eier som i sin tur betaler en leasingavgift til sitt selskap. Etter at leasingavtalen har vart i minimum 3 år kan eieren kjøpe yachten fra sitt eget selskap ved en såkallt lease-kjøpsavtale til en minimum verdi på 1% av den opprinnelige kjøpesummen av yachten.

Lease-kjøpsavtale
Ved nøye skatteplanlegging vil summen av MVA og skatt belastet på Malta gi leasingtageren av en yacht på Malta muligheten til å bli eier av en EU registrert yacht til kun 6-7% av den opprinnelige verdien på yachten, inkludert både MVA og skatter!.

This entry was posted in Kapitalforvaltning, Selskapsetablering, Skattebesparelser, Verdun Group, Yacht registrering and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.