(Norsk) Portugal lokker norske pensjonister med nullskatt

I håp om å lokke til seg norske pensjonister, gir Portugal en skattegave av de sjeldne: Fullt skattefritak i ti år.

Det kan bety flere hundre tusen ekstra på kontoen for nordmenn som velger å bosette seg langs Atlanterhavet – vel å merke dersom ikke hele pensjonen er opptjent i det offentlige.

Sol og sommer tiltrekker riktignok norske pensjonister, men er ikke avgjørende når de melder utflytting til land som Spania og Portugal.
Det økonomiske aspektet spiller størst rolle, og forklarer brorparten av den formelle flyttingen til utlandet. Mange pensjonister pendler, men bryter ikke med Norge. De som gjør det ønsker å få mer ut av pensjonen.

Ny skatteavtale
En skatteavtale mellom Norge og Portugal, som trådte i kraft 1. januar 2012, kan gjøre pensjonisttilværelsen betraktelig hyggeligere i Portugal.
Den nye avtalen innebærer at deler av pensjonen blir helt skattefri for norske pensjonister som velger å flytte til Portugal.
Dersom en norsk pensjonist oppfyller vilkårene for å være ansett som en «non-habitual resident» i Portugal, vil privat tjenestepensjonsordninger og tilleggspensjon som utbetales fra NAV, være skattefrie både i Norge og Portugal.
For å være «non-habitual resident» i Portugal må pensjonistene emigrere fra Norge og være skattemessig bosatt i Portugal.
Det portugisiske skatteregimet er en særordning som trådte i kraft i Portugal i 2009, men det er først i år reglene gjelder også i Norge.
Bakgrunnen er finanskrisen som har rammet Portugal de siste årene.

SKATTEREGLENE PENSJON

PORTUGAL
For å bli ansett for å være en non-habitual resident må følgende vilkår være oppfylt:

– Du må ha bosatt deg i Portugal, fra eller etter 1. januar 2009.

– Du kan ikke ha blitt beskattet i Portugal som bosatt, de siste 5 årene før innflytting.

– For å være ansett som skattemessig bosatt må du være fysisk til stede i Portugal i 183 dager eller mer pr. kalender år, samt ha tilgjengelig bolig i Portugal på 31. desember i det relevante skatteåret. Denne boligen må anses for å være ditt vanlige oppholdssted.

– Du har mulighet til å beholde status som non-habitual resident i 10 år, hvilket vil gi rett til gunstig beskatning i disse årene.

NORGE
Er du skattemessig emigrert fra Norge, vil det kun foreligge en rett for norske skattemyndigheter til å kreve 15 prosent skatt på utbetalinger fra kilder i Norge.

For personer som er bosatt i Portugal gjelder det visse unntak fra plikten til å betale skatt til Norge, i henhold til gjeldende skatteavtale mellom Norge og Portugal.

Pensjonsytelse kan deles i tre grupper ut fra skatteplikt i Norge etter skatteavtalen:

1. Pensjoner som alltid er skattepliktige til Norge:
– Pensjon opptjent ved arbeid i norsk offentlig tjeneste.

2. Pensjoner som er skattefrie i Norge dersom det dokumenteres at de er skattepliktige i Portugal:
– Grunnpensjon fra folketrygden, pensjon som er knyttet til tidligere næringsvirksomhet, private pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse (f.eks. individuell pensjonssparing),og krigspensjon.

3. Pensjoner som kun skal skattlegges i Portugal, under forutsetning av at bosted i Portugal etter skatteavtalen kan dokumenteres:
– Pensjon knyttet til tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste (private tjenestepensjonsordninger), herunder tilleggspensjon som utbetales av NAV.

Men det slutter ikke der. Man kan også ha skattefrie kapitalinntekter mens man bor i Portugal. Dette skyldes en svært gunstig skatteavtale mellom Malta og Portugal.

.

This entry was posted in Asset management, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings. Bookmark the permalink.