Компания пуска

Nytt förslag från regeringen beträffande sk räntesnurror.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag mot de sk räntesnurrorna som förväntas att träda ikraft den första januari 2013. Det tidigare förslaget mötte en del kritik bla vad gäller bristande rättssäkerhet och har därför nu omformulerats. Förslaget innebär att möjligheten … Continue reading

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Налоговая экономия | Comments Off on Nytt förslag från regeringen beträffande sk räntesnurror.

Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

Frågeställning Huruvida det är möjligt att skifta ut en tillgång, i detta fall en fastighet till ett nytt bolag inom samma koncern för att sedan sälja detta bolag utan skattekonsekvens. Detta tillvägagångssätt har använts en del för denna typ av … Continue reading

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Продажа вашей компании, Налоговая экономия | Comments Off on Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

(English) (Svenska) Förutsättningar för att bo och arbeta på Malta, eget företag eller anställning

  .

Posted in Компания пуска, часто задаваемые вопросы, Движение международных | Leave a comment

(English) (Svenska) Några vanliga frågor kring säkerhet och fördelar med att använda sig av Cypriotiska bolag

  .

Posted in управление активами, Компания пуска, часто задаваемые вопросы, Движение международных, Налоговая экономия | Comments Off on (English) (Svenska) Några vanliga frågor kring säkerhet och fördelar med att använda sig av Cypriotiska bolag

(English) (Svenska) Varför startar man ett holding bolag?

  .

Posted in управление активами, Компания пуска, часто задаваемые вопросы, Движение международных, Наследование планирования, Налоговая экономия, Без рубрики | Leave a comment

För vem kan ett Cypern bolag vara intressant?

Ett bolag på Cypern kan vara intressant för företagare inom alla branscher som går med vinst och som vill minska skatten på ett korrekt sätt. Det är även intressant för personer som planerar en utlandflytt och exit. Varje fall är … Continue reading

Posted in управление активами, Компания пуска, часто задаваемые вопросы, Движение международных, Наследование планирования, Продажа вашей компании, Налоговая экономия | Leave a comment

(English) (Svenska) Skattemässigt gynnat försäljningsbolag i Sverige för utländskt bolag

.

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Налоговая экономия | Leave a comment

(English) (Svenska) Skattefri försäljning av fastigheter

.

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Продажа вашей компании, Налоговая экономия | Leave a comment

(English) (Svenska) Oroliga tider, nya tider – kan ett bolag på Malta vara lösningen?

.

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Импорт и экспорт компаний, Наследование планирования, Право интеллектуальной собственности, Продажа вашей компании, Налоговая экономия | Leave a comment

(English) (Svenska) Pensionering på Malta?

.

Posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Наследование планирования, Продажа вашей компании, Налоговая экономия, Без рубрики | Leave a comment