Company start-up

Nytt förslag från regeringen beträffande sk räntesnurror.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag mot de sk räntesnurrorna som förväntas att träda ikraft den första januari 2013. Det tidigare förslaget mötte en del kritik bla vad gäller bristande rättssäkerhet och har därför nu omformulerats. Förslaget innebär att möjligheten … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Tax Savings | Kommentarer inaktiverade för Nytt förslag från regeringen beträffande sk räntesnurror.

Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

Frågeställning Huruvida det är möjligt att skifta ut en tillgång, i detta fall en fastighet till ett nytt bolag inom samma koncern för att sedan sälja detta bolag utan skattekonsekvens. Detta tillvägagångssätt har använts en del för denna typ av … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Selling your company, Tax Savings | Kommentarer inaktiverade för Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

Förutsättningar för att bo och arbeta på Malta, eget företag eller anställning

Malta Malta har under senare år blivit ett väldigt populärt land att etablera och driva verksamhet i för företagare inom speciellt inom IT branschen. Detta gäller internationellt men om vi tittar specifikt på svenska företagare så gäller det exempelvis inom … Continue reading

Posted in Company start-up, frågor och svar, Going international | Leave a comment

Några vanliga frågor kring säkerhet och fördelar med att använda sig av Cypriotiska bolag

Cypern känns långt borta jag vill inte förlora kontrollen av mitt företag –        ­Vi är ett skandinaviskt företag med kontor och personal på plats på Cypern vilket ger dig trygghet. –        ­Du äger och kontrollerar bolaget till 100% precis som … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Tax Savings | Kommentarer inaktiverade för Några vanliga frågor kring säkerhet och fördelar med att använda sig av Cypriotiska bolag

Varför startar man ett holding bolag?

Det kan finnas flera skäl till att man gör detta. Ett holdingbolag är normalt ett bolag vars huvudsakliga syfte är att äga delar i ett eller flera olika företag. Ett svenskt AB kan t.ex. fungera som ett holdingbolag för detta … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Inheritance planning, Tax Savings, Uncategorized | Leave a comment

För vem kan ett Cypern bolag vara intressant?

Ett bolag på Cypern kan vara intressant för företagare inom alla branscher som går med vinst och som vill minska skatten på ett korrekt sätt. Det är även intressant för personer som planerar en utlandflytt och exit. Varje fall är … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Skattemässigt gynnat försäljningsbolag i Sverige för utländskt bolag

Den Norska högsta domstolen fällde i slutet på förra året ett avgörande vad avser kommissionärer (ex försäljningsbolag) och sk fast driftställe för dess utländska uppdragsgivare och därigenom eventuell skatteskyldighet. Domen avsåg fallet med det norska bolaget Dell AS vilket agerat … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Tax Savings | Leave a comment

Skattefri försäljning av fastigheter

I ett nyligen meddelat förhandsbesked från skatterättsnämnden har det framkommit att en försäljning av sk paketerade fastigheter är skattefri. Bakgrunden till ovan är att tidigare domar från skatterättsnämnden samt förvaltningsrätten fann att andelar i fastighetsförvaltande företag ansågs vara lagertillgångar och … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Oroliga tider, nya tider – kan ett bolag på Malta vara lösningen?

Den finansiella oron inom Euro zonen och internationellt påverkar de flesta företag. Det påverkar såväl den nuvarande situationen som planeringen för framtiden. Här kan en bolagsstruktur på Malta vara en lösning. Ett företag på Malta kan hjälpa till att lösa … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Pensionering på Malta?

Fler och fler svenskar väljer att pensionera sig på Malta. Det finns flera skäl till att detta har blivit ett populärt alternativ. Ett skönt klimat, bra levnadsstandard, en god livskvalitet samt låg beskattning är några av de fördelar som uppskattas. … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings, Uncategorized | Leave a comment