Inheritance planning

Uppluckring av schweizisk banksekretess

Nya förändringar i skattavtalet mellan Sverige och Schweiz är aviserade som öppnar upp den schweiziska bank sekretessen. Riksdagen kommer att rösta om detta idag torsdagen den 12 april. Förändringarna kommer innebära ett ökat informationsutbyte mellan Sverige och Schweiz.  Detta följer den allmäna … Continue reading

Posted in Asset management, frågor och svar, Inheritance planning, Tax Savings | Leave a comment

Varför startar man ett holding bolag?

Det kan finnas flera skäl till att man gör detta. Ett holdingbolag är normalt ett bolag vars huvudsakliga syfte är att äga delar i ett eller flera olika företag. Ett svenskt AB kan t.ex. fungera som ett holdingbolag för detta … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Inheritance planning, Tax Savings, Uncategorized | Leave a comment

Några skattemässiga råd vid utflytt

Utdelning istället för skatt på kapitalvinst vid försäljning av aktier? Den sk tioårsregeln vid utflyttning gäller kapitalvinster och inte utdelningar. Ett bra alternativ kan därför vara att ta ut vinsten ur sitt bolag genom utdelningar. På utdelning blir det dock svensk … Continue reading

Posted in Asset management, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

(English) Proposed Amendments to the Finnish Regulations Concerning the Taxation of Share Exchanges

Enligt finsk lag är en skatt är det möjligt att undvika beskattning när ett aktiebolag förvärvar aktier i ett annat aktiebolag genom att ge det en majoritet av rösterna, eller när ett företag som redan har några aktier förvärvar ännu mer … Continue reading

Posted in Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Tagged | Leave a comment

För vem kan ett Cypern bolag vara intressant?

Ett bolag på Cypern kan vara intressant för företagare inom alla branscher som går med vinst och som vill minska skatten på ett korrekt sätt. Det är även intressant för personer som planerar en utlandflytt och exit. Varje fall är … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

(English) (Norsk) Portugal lokker norske pensjonister med nullskatt

.

Posted in Asset management, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Oroliga tider, nya tider – kan ett bolag på Malta vara lösningen?

Den finansiella oron inom Euro zonen och internationellt påverkar de flesta företag. Det påverkar såväl den nuvarande situationen som planeringen för framtiden. Här kan en bolagsstruktur på Malta vara en lösning. Ett företag på Malta kan hjälpa till att lösa … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Pensionering på Malta?

Fler och fler svenskar väljer att pensionera sig på Malta. Det finns flera skäl till att detta har blivit ett populärt alternativ. Ett skönt klimat, bra levnadsstandard, en god livskvalitet samt låg beskattning är några av de fördelar som uppskattas. … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings, Uncategorized | Leave a comment

Vad bör man tänka på vid pensionering utomlands?

.

Posted in Asset management, Going international, Inheritance planning, Tax Savings | Leave a comment

Sälj ditt bolag skattefritt

.

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment