Selling your company

Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

Frågeställning Huruvida det är möjligt att skifta ut en tillgång, i detta fall en fastighet till ett nytt bolag inom samma koncern för att sedan sälja detta bolag utan skattekonsekvens. Detta tillvägagångssätt har använts en del för denna typ av … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Selling your company, Tax Savings | Kommentarer inaktiverade för Bolagsstruktur för paketering av fastigheter inför försäljning

Några skattemässiga råd vid utflytt

Utdelning istället för skatt på kapitalvinst vid försäljning av aktier? Den sk tioårsregeln vid utflyttning gäller kapitalvinster och inte utdelningar. Ett bra alternativ kan därför vara att ta ut vinsten ur sitt bolag genom utdelningar. På utdelning blir det dock svensk … Continue reading

Posted in Asset management, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

(English) Proposed Amendments to the Finnish Regulations Concerning the Taxation of Share Exchanges

Enligt finsk lag är en skatt är det möjligt att undvika beskattning när ett aktiebolag förvärvar aktier i ett annat aktiebolag genom att ge det en majoritet av rösterna, eller när ett företag som redan har några aktier förvärvar ännu mer … Continue reading

Posted in Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Tagged | Leave a comment

För vem kan ett Cypern bolag vara intressant?

Ett bolag på Cypern kan vara intressant för företagare inom alla branscher som går med vinst och som vill minska skatten på ett korrekt sätt. Det är även intressant för personer som planerar en utlandflytt och exit. Varje fall är … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, frågor och svar, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Skattefri försäljning av fastigheter

I ett nyligen meddelat förhandsbesked från skatterättsnämnden har det framkommit att en försäljning av sk paketerade fastigheter är skattefri. Bakgrunden till ovan är att tidigare domar från skatterättsnämnden samt förvaltningsrätten fann att andelar i fastighetsförvaltande företag ansågs vara lagertillgångar och … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

(English) (Norsk) Portugal lokker norske pensjonister med nullskatt

.

Posted in Asset management, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Oroliga tider, nya tider – kan ett bolag på Malta vara lösningen?

Den finansiella oron inom Euro zonen och internationellt påverkar de flesta företag. Det påverkar såväl den nuvarande situationen som planeringen för framtiden. Här kan en bolagsstruktur på Malta vara en lösning. Ett företag på Malta kan hjälpa till att lösa … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Import and Export companies, Inheritance planning, Intellectual property rights, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Pensionering på Malta?

Fler och fler svenskar väljer att pensionera sig på Malta. Det finns flera skäl till att detta har blivit ett populärt alternativ. Ett skönt klimat, bra levnadsstandard, en god livskvalitet samt låg beskattning är några av de fördelar som uppskattas. … Continue reading

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings, Uncategorized | Leave a comment

Dom beträffande fråga om beskattning av underprisöverlåtelse av aktier till bolag i Luxemburg

Kammarrätten meddelade dom i mål nr 2473-10 2011-12-13 beträffande frågan om beskattning av underprisöverlåtelse av aktier till ett bolag i Luxemburg. Bakgrund: förvaltningsrätten hade tidigare dömt till skatteverkets fördel i ovanstående fråga. Det rörde sig om en svensk individ som … Continue reading

Posted in Asset management, Going international, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment

Sälj ditt bolag skattefritt

.

Posted in Asset management, Company start-up, Going international, Inheritance planning, Selling your company, Tax Savings | Leave a comment