Äga privatbostad via sitt företag

Ibland får vi frågan om det kan vara förmånligt att äga huset privat eller på firman.
Frågan måste besvaras i varje enskilt fall men generellt innebär det inga förmåner, snarare nackdelar. Den största nackdelen är att det kan innebära en högre skatt på eventuell vinst vid en försäljning samt att man förlorar uppskovsrätten.

Nackdelar
Till att börja med måste man antingen betala en marknadshyra för nyttjandet av bostaden alternativt så blir man förmånsbeskattad. Förmånsvärdet kan bli justerat nedåt om man har omfattande representation.

Om bostaden stiger i värde får bolaget beskatta värdestegringen med 26,3% och därefter får ägaren till bolaget betala skatt på utdelningen med 20-58%. Om man äger huset privat beskattas man med 22% av vinsten och kan dessutom få uppskov med beskattningen.

Mer administration att äga bostaden via sitt företag jämfört med privat.

Fördelar
Om man bedömer fastighets marknaden för privat bostäder som väldigt osäker och därmed den framtida vinsten. Observera dock att förlust vid försäljning bara får dras av mot vinster på fastighetsförsäljning. Eventuell förlust kan sparas till senare år.

Det finns en överlikvid i bolaget samtidigt som bostaden är dyr och ger en privat ägare höga räntekostnader och reparationskostnader

Äga bostaden via ett utländskt bolag
Generellt omfattas ett ägande via ett utländskt bolag av samma regler som för ett svenskt AB och skatte konsekvenserna blir desamma. Eventuellt om det finns ett kapitalöverskott i det utländska bolaget som man vill nyttja kan det vara intressant men återigen vid en försäljning kan skatten bli högre samt man förlorar rätten till uppskov.
.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.