Köp av båt eller yacht med en moms sats så låg som 5,4%

Om du funderar på att köpa en större båt eller så erbjuder väldigt förmånliga moms regler.

 Eftersom det är svårt att fastställa den exakta tid en yacht tillbringar inom EU: s territorialvatten har Malta dragit slutsatsen att mervärdesskatt på uthyrning av båtar med ett Malta företag bör minskas med en förutbestämd procentsats beroende på båtens storlek.

Malta tar ut moms beroende på det förväntade antalet dagar per år som båten kommer att vara i EU: s vatten. I enkla termer: Ju större båt – desto mindre tid beräknas man tillbringa inom EU.

 För större båtar är den moms som skall betalas är så låg som endast  5,4%.

 Systemet fungerar som så att man registrerar ett företag på Malta och ett hyr köps avtal upprättas.

Båten hyrs sedan av ägaren som betalar en avgift. Efter 3 års kan ägaren köpa loss båten till ett minsta värde av 1% av båtens ursprungliga pris.

Totala avgifter i form av skatt och moms kan bli så lågt som 6-7% av båtens pris. Detta kan om priset är högt bli en avsevärd inbesparing.

Kontakta oss för mer information..

This entry was posted in Asset management, Company start-up, Tax Savings, Verdun Group, Yacht registration and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.