(Svenska) Moms höjning på Cypern

Höjning av moms på Cypern
Momsen på Cypern höjs från 15% till 17% den 1 mars 2012 som en del av ett paket av åtgärder för att minska landets underskott.

 Andra åtgärder inkluderar en ny högre inkomstskattesats på 35% på årsinkomster som  överstiger 60.000 € samt en ökning av sk “Special Defence Contribution” på vissa utdelningar höjs skatten till 20%. En högre fastighetsskatt införs också..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.