Vad bör man tänka på vid pensionering utomlands?

Att pensionera sig utomlands är ett stort och viktigt steg och det är flera punkter man bör tänka på. Dessa är bla:

Val av land

I första hand skall man naturligtvis välja ett land som man känner till och har besökt och som man känner att här kommer man att trivas. Ur ett skattemässigt perspektiv är det naturligtvis en extra bonus som kan höja livskvaliten om det nya landet har förmånliga skatteregler. Vad gäller skatter handlar det oftast om två typer av inkomster, pensioner och och inkomster från bolagsvärden, noterade och onoterade aktier. Andra skatter att ta hänsyn till är hur exempelvis arv och gåva beskattas. Finns det existerande skatteavtal mellan Sverige och det nya bosättningslandet är också viktigt att undersöka. Professionell rådgivning är att rekommendera då det finns många aspekter och fallgropar.

Skatteskyldigheter i Sverige efter utflytt

Sverige har sk exitregler vilket innebär att även efter utflytt är man skattskyldig i Sverige för vissa inkomster vilket man bör undersöka. Det finns också en 5-årig bevisbörde regel som innebär att man måste kunna uppvisa att man inte bor i Sverige, vistas stadigvarande här eller anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Återigen skall man studera vad ett eventuellt skatteavtal säger. Man bör också beakta eventuellt uppskov från exempelvis vinst från bostadsförsäljning.

Förändringar i framtiden

Dessa är naturligtvis svåra att bedömma men generellt så vill många länder öka inflyttningen av utländska pensionärer för att stimulera den lokala ekonomin så utvecklingen troligtvis gentemot fördelaktigare regler. Det finns ju dessutom regler om fri rörlighet inom EU. Portugal är ett exempel på ett land somganska nyligen infört väldigt gynnsamma skatteregler för utländska pensionärer.

Återflytt

Om man planerar för en återflytt inom några år är det viktigt att tänka på hur man tar ut sin pension. Exempelvis kan man numera ta ut privat och tjänstepension under fem år vilket är att rekommendera då man får ut ett högre belopp till lägre skatt som man dessutom kan ta hem skattefritt vid en återflytt. Här kan exempelvis en kapitalförsäkring erbjuda ett skattemässigt förmånligt sparande också efter hemkomst.

Hör gärna av er till oss om ni önskar mer information..

This entry was posted in Asset management, Going international, Inheritance planning, Tax Savings. Bookmark the permalink.